Vítejte ve světě digitálních transformací 🚀

Místo, kde jdou inovace a digitální transformace ruku v ruce s vašimi podnikatelskými cíli.

Jako Digital Strategic Partner vytvářím automatizované, efektivní a úsporné procesy, které zvyšují produktivitu a podporují osobní rozvoj. Společně transformujeme výzvy digitální éry na příležitosti.

  • Zaměřuji se na vymanění lidského potenciálu z rutinních činností, umožňuji využití lidských talentů v nových rolích a podporuji vyrovnané vztahy a lepší kvalitu života, spokojenost v práci i mimo ni.
  • Vytvářím flexibilní, tolerantní a inovačně orientovanou firemní kulturu, která podporuje dlouhodobý úspěch. Základní pricipy jsou efektivita, jednoduchost, kreativita a schopnost myšlení v souvislostech. Moje expertíza spočívá v optimalizaci procesů s využitím AI a lowcode řešení, vždy s důrazem na lidský přístup.

Jaké hodnoty jsou mi blízké?

  • Adaptabilita & Flexibilita: Přizpůsobím se potřebám vašeho podnikání, rychle měnícímu se trhu i zaměstnancům tak, aby byly všechny strany maximálně spokojené.
  • Growth mindset: Jsem otevřená novým možnostem, technologiím i názorům, jsem zastáncem celoživotního vzdělávání.
  • Fandím inovativní firemní kultuře: To je taková, která přijímá nové technologie, online a remote přístupy a sleduje trendy.
  • Profesionalita a kritické myšlení: Rozhodnutí jsou promyšlená a prověřená ve spolupráci s odborníky v daných oborech. Kvalita je vysoko postavená v mých hodnotách.
  • Svoboda a důvěra: Buduji vztahy založené na důvěře, vzájemné toleranci a lidském přístupu. Každý má prostor na vyjádření svého názoru, může se svobodně rozhodnout a je také připraven přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí.

Co nabízím?

  • Překonání výzev: Společně čelíme obavám z investic do technologií a vybereme ty správné. Zefektivníme automatizací procesy a podpoříme adaptaci vašich zaměstnanců na nové změny. Vytvoříme prostředí otevřeného růstu s přátelskou atmosférou.
  • Dosahování ambicí: Pomohu vám stát se průkopníky ve vašem oboru, zvyšovat efektivitu a marže. Vaši vizi rozpracujeme do snadno realizovatelných konkrétních kroků. Společně dosáhneme finanční nezávislosti s týmem spokojených zaměstnanců.

Pro(fi) účetní: Neúčetní role na účetní firmě

Najměte si mě

Pojďte se se mnou proletět

Konzultace do 1 hodiny zdarma