Podmínky zpracování údajů

Podmínky zpracování osobních údajů („Podmínky“) poskytují informace o shromažďování, zaznamenání, používání a jiného zpracování osobních údajů Denisou Žďárskou se sídlem _, IČ: _, jakožto správcem osobních údajů.

Účely zpracování

Podmínky se vztahují na zpracování osobních údajů pro účely:

  • Monitorování návštěvníka webu za účelem optimalizace struktury webových stránek a auditu provozu serveru v rozsahu IP adresa.
  • Shromažďování údajů o potenciálních klientech, jejich oslovení za účelem marketingové či obchodního sdělení.
Právní základy zpracování

Denisa Žďárská zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů je pro účely uvedené pod písm. a) a b) nezbytným předpokladem, a to v souvislosti s plněním služeb, příp. plněním právních povinností.Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat.

Cookies

Používáme soubory cookies, abychom mohli lépe porozumět tomu, jak náš web používáte, zlepšit váš uživatelský zážitek, umožnit externím reklamním společnostem pomoci nám zobrazovat na internetu reklamy přizpůsobené vašim zájmům.

Doba zpracování

Údaje týkající se monitorování návštěvníka webu za účelem optimalizace struktury webových stránek a auditu provozu serveru v rozsahu IP adresa jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.Údaje o potenciálních klientech shromažďované za účelem marketingové či obchodního sdělení jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

Předávání a zpřístupňování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným spolupracovníkům Denisy Žďárské, a/nebo níže uvedeným zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování:

  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, pro účel zpracování uvedený pod písm. a)
  • Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, pro účel zpracování uvedený pod písm. b)
Poučení o právech

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na: přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznést námitku, nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Denisa Žďárská nenese odpovědnost za škody způsobené používáním (či nemožností užití) jejích internetových stránek a dalším využíváním jejich obsahu, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností jejich obsahu.

Denisa Žďárská není dále odpovědná za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, dále z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů.

Závěrečná ustanovení

V případě potřeby více informací ke zpracování osobních údajů se můžete obrátit na adresu info@digipartner.org

Najměte si mě

Pojďte se se mnou proletět

Konzultace do 1 hodiny zdarma