Přeměna účetního týmu v éře digitální transformace

Připojením k firmě This One v roce 2020 jsem se ujala vedení projektu digitální transformace s cílem nejen zmodernizovat procesy a technologie, ale také přetvářet a rozvíjet jejich tým. Cílem bylo zajistit, aby tým nejen přijal nové technologie, ale stal se aktivním účastníkem inovačního procesu.

Vize a cíle

Cílem bylo vytvořit dynamický, flexibilní a technologicky zdatný tým, který by byl schopen nejen adaptovat se na nové digitální procesy, ale zároveň přispívat k inovacím a růstu firmy. Důležité pro mě bylo zvýšit angažovanost, spokojenost a produktivitu týmu, a zároveň tím podpořit dosažení všech obchodních cílů.

Transformace týmu ve fázi zavádění změn

Začlenění týmu do projektu: Představení projektu digitální transformace klíčem k tomu získat důvěru týmu. Prostřednictvím workshopů, kde se sdílely obavy a nápady, jsme ji postupně vybudovali a otevřeli cestu k inovacím.

Redefinice rolí: Nové procesy vyžadovaly nové role a odpovědnosti. Pečlivě jsme vybrali členy týmu pro tyto role na základě jejich dovedností a předpokladů a jsme je důkladně zaškolili.

Rozvoj a vzdělávání

  • Osobní rozvoj: Nabídli jsme možnost osobního rozvoje s koučem zaměřeným na talenty, což pomohlo týmu lépe pochopit jejich silné stránky a zlepšit spolupráci napříč týmem.
  • Online školení: Zavedli jsme pravidelná online školení "Refresher!" k osvěžení znalostí a podporu neustálého vzdělávání týmu. Zároveň jsme zavedli pravidelné měsíční 1to1 meetingy, kde každý zaměstnanec má svého mentora jako podporu pro rozvoj a vedení.

Technologická kultura a flexibilita

  • Technologický mindset: Zavedli jsme pravidelné meetingy "!Creators wanted!", kde tým pravidelně sdílí zkušenosti s novými technologiemi, od AI po nástroje pro automatizaci.
  • Flexibilní pracovní prostředí: Zavedli jsme možnost worldwide remote work, což přilákalo široké spektrum talentů i zkušených maminek a podpořilo flexibilitu a work-life balance se vzájemnou tolerancí.

Přínosy

  • Optimalizace mzdových nákladů: Přestože mzdové náklady narostly, bylo to v menší míře než růst obratu, což nám umožnilo dosáhnout cíleného 30% podílu mzdových nákladů na obsluhovaných účetních zakázkách.
  • Zvýšená spokojenost a produktivita týmu: Flexibilita, možnost vzdělávání, více volného času a vyšší odměny vedly k výraznému zvýšení spokojenosti a produktivity.
  • Inovační a dynamická týmová struktura: Příliv mladých talentů a vznik nových technologických pozic obohatily tým o nové dovednosti a inovační myšlení. Dokonce vznikla nová technologická noha, která je podporou účetnímu týmu a dokonce už zaslouží vlastní oddělní i manažera 😊

Projekt digitální transformace pod mým vedením přinesl společnosti This One zásadní změny v procesech a technologiích, ale také úspěšně transformoval a osamostatnil její tým. Transformace zvýšila efektivitu a inovační kapacitu firmy, ale taky vytvořila silný základ pro její udržitelný růst a adaptabilitu v digitální éře. Jsem hrdá na to, čeho jsme společně dosáhli, a s nadšením očekávám další úspěchy, které firmou stojí. Ocenění 3. místo účetní kancelář roku 2021 a 1. místo roku 2023 mluví za vše :)

Najměte si mě

Pojďte se se mnou proletět

Konzultace do 1 hodiny zdarma